Historia klubu

Klub istnieje od 2000 roku, jego siedzibą jest Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów przy
ulicy Przytulnej na Białołęce. Od samego początku bardzo silnie związany jest z akademickim
klubem sportowym AZS-AWF Warszawa. Gdy powstawała sekcja zajęcia prowadzone były
w małej sali gimnastycznej o powierzchni 60 m kwadratowych. Zawodnicy sami rozkładali i
składali materace na każdy trening. Obecnie treningi prowadzone są w dwa razy większej, nowej
przeszklonej sali, przeznaczonej tylko do zajęć judo i gimnastyki, w której jednocześnie może
ćwiczyć do 25 zawodników.
Na początku w klubie trenowało ok. 20 dzieci obecnie jest ich ok. 200 ćwiczących na 3
poziomach w pięciu szkołach i klubie Tokyo przy ul. Światowida 18 oraz w przedszkolu na
Bródnie.

Prowadzimy zajęcia:

FUNNY JUDO– dla dzieci w wieku przedszkolnym
„ Funny judo”(z jęz. ang. funny- zabawa) to zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na podstawowych
ćwiczeniach z zakresu akrobatyki, z elementami gimnastyki korekcyjnej z dużą ilością gier
i zabaw ruchowych. Maluchy ubrane w judogi ćwiczą na profesjonalnej macie i miękkich
materacach.
JUDO Z SAMOOBRONĄ– dla dzieci chcących poprawić swoją sprawność fizyczną, a także
poznać techniki samoobrony oparte na technikach judo.
JUDO SPORTOWE
Trzy grupy sportowe od dzieci urodzonych w 2003r do juniora. Dzieci z grupy początkującej
trenują dwa razy w tygodniu po jednej godzinie, natomiast zawodnicy z grupy zaawansowanej
pięć razy w tygodniu po półtorej godziny.
Dzięki pomocy AZS-AWF trenujący trzy razy w tygodniu trenują w tamtejszej sali judo, mogą
również korzystać z obiektów sportowych uczelni.
Poza treningami w klubie organizowane są obozy sportowe letnie i zimowe oraz dla najlepszych
obozy narciarskie we Włoszech. Ponadto dwa razy, w trakcie roku szkolnego organizowane są
specjalistyczne zgrupowania w Szczyrku i Zakopanem.
W związku z porozumieniem zawodnicy od poziomu juniora startują w barwach AZS-AWF
Warszawa.

SUKCESY

• Nasz wychowanek Marcin Gmurek reprezentujący barwy AZS-AWF Warszawa jako
pierwszy zawodnik w historii polskiego judo zdobył w 2010 roku tytuł Mistrza Europy
Kadetów
• Trzech zawodników jest w kadrze narodowej judo, ośmiu w kadrze Mazowsza
• W tym roku po raz siódmy byliśmy organizatorem rankingowego turnieju dla dzieci. W tym
roku startowało ponad 360 zawodników z całej Polski. Zawody te są na stałe wprowadzone do
kalendarza imprez Warszawsko-mazowieckiej Federacji Judo.
• W 2010 i 2011 roku na Drużynowych Mistrzostwach Polski juniorów zdobyliśmy drugie miejsce.
• W 2011 roku na Mistrzostwach Polski Juniorów zdobyliśmy dwa brązowe medale, w kategorii
młodzika srebro i dwa piąte miejsca.
• Praktycznie od samego początku nasi zawodnicy biorą udział we wszystkich zawodach
organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Judo, z każdych zawodów wracają z
medalami. Regularnie trenuje i startuje około 40 zawodników.
• Trener Jacek Biernat dwa razy( w 2009 i 2010 roku) otrzymał tytuł trenera roku Białołęki oraz
wyróżnienie za wybitne osiągnięcia trenerskie w roku 2010 przyznane przez Warszawsko-
Mazowiecki Zawiązek Judo oraz Polski Związek Judo
• Podkreślamy, że w czasie dziesięcioletniej działalności klubu przeszkoliliśmy setki młodych
adeptów sztuk walki podnosząc na wyższy poziom ich sprawność fizyczną oraz dyscyplinę
wewnętrzną. Nasi zawodnicy podczas startów w zawodach zawsze godnie reprezentowali barwy
klubu, sponsorów, Białołęki, Warszawy, Mazowsza, Polski, wielokrotnie byli przykładem dla
innych sportowców. Naszym największym sukcesem jest jednak stale rosnąca liczba chętnych,
jesteśmy jedyną i najdłużej działająca tak liczną sekcja sportową na tym terenie.
• Działalność klubu jest długofalowa. Najlepsi zawodnicy mają ułatwioną drogę do liceum
sportowego a docelowo na Akademię Wychowania Fizycznego.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Nasz klub jest organizacją zarejestrowaną w Biurze Sportu m.st. Warszawy pod numerem
358, realizującą działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) –
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności prowadzi nieodpłatną działalność
pożytku publicznego. Jesteśmy członkiem Warszawsko Mazowieckiej Federacji Sportu oraz
Polskiego związku Judo.
Ściśle współpracujemy z Biurem Sportu m.st. Warszawy oraz Wydziałem Sportu dla dzielnicy
Warszawa Białołęka poprzez prowadzenie zajęć judo, organizację obozów sportowych oraz
turnieju judo.
Mamy podpisaną umowę sponsoringową z firmą ARCUS i CONSORTIA. Zgodnie z Darowizny
przekazywane na konto klubu są przeznaczone na działalność statutową klubu zgodnie z wolą
darczyńcy.