Strona główna 9 Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uczniowski Klub Judo Arcus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://judoarcus.pl. Dane teleadresowe jednostki:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO ARCUS

ul. Przytulna 3
03-083 Warszawa
tel.: 602 601 789
e-mail: biernat.j@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • mapy

Niedostępne elementy i treści

 • część dokumentów PDF , które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury),
 • skany dokumentów, np. polisy ubezpieczeniowe.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu

Strona internetowa UKJ Arcus posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • ustawienie w skali szarości lub negatywu
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • podkreślanie linków
 • zmiana czcionki na czytelną
 • możliwość nawigacji bez użycia myszki
 • wyszukiwarka
 • informacja wskazująca położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 14.06.2023 r. Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia: 17.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Biernat
e-mail: biernat.j@wp.pl
Telefon/sms: 602 601 789

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu prosimy o podanie:

 • swojego imienia i nazwiska,
 • swoich danych kontaktowych,
 • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.
Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.
Ewentualne skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:
• pisemnie na adres: Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa, bądź bezpośrednio w biurze po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura
• pocztą elektroniczną na adres: biernat.j@wp.pl

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba UKJ Arcus mieści się na parterze szkoły podstawowej nr 367. Budynek nie posiada windy.
 • Do budynku prowadzi wejście z poziomu parteru.
 • Do budynku można się dostać pokonując schody oraz drzwi otwierane ręcznie.
 • Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada parking.
 • Parking przed budynkiem jest w strefie bezpłatnego parkowania.
 • Do siedziby UKJ Arcus można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
 • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Choszczówka.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • Siedziba UKJ Arcus nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących w postaci specjalistycznych narzędzi, tj. alfabet Braille’a, pętla indukcyjna.
 • W siedzibie Klubu nie ma możliwości skorzystania usług tłumacza na polski język migowy (osoby chcące skorzystać z usług tłumacza na PJM proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem).

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.